Zasady rezerwacji przyczep

 1. W celu rezerwacji przyczep na naszym polu, po telefonicznym uzgodnieniu trzeba wysłać w ciągu tygodnia (chyba , że dokonamy innych ustaleń) na konto pola zadatek w wysokości 50% sumy za cały pobyt.

 2. Brak zadatku w w/w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z rezerwacji.

 3. Po otrzymaniu zadatku telefonicznie bądź pocztą e-mail potwierdzimy rezerwację.

 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na tydzień przed datą rozpoczęcia pobytu zamawiający ma prawo do zwrotu wpłaty.

 5. Po tym terminie wpłacona kwota zostanie zwrócona w wysokości 50 %.

 6. W dniu przyjazdu zamawiający ma obowiązek opłacić pozostałą część kosztów pobytu w przyczepie.

 7. Osoba która musi odwołać już rozpoczęty pobyt nie otrzyma zwrotu wpłaconej kwoty.

 8. W dniu odjazdu przyczepy muszą być opuszczone do godz 10.00

 9. Możliwość zasiedlenia przyczep w dniu przyjazdu od godz 14.30

 10. Za powstałe uszkodzenia w przyczepach i jej wyposażeniu wynajmujący pokrywa koszty naprawy i zakupu wyposażenia.

 11. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z przyjęciem powyższych zasad.